Aplikacja mobilna E-służba: innowacyjne rozwiązanie dla branży ochrony

Data dodatnia 22.02.2024

W branży ochrony nie ma miejsca na kompromisy. Tutaj solidność i rzetelność pracowników ma kluczowe znaczenie w kontekście bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających na terenie obiektu. Każdy błąd, nawet ten z pozoru najdrobniejszy, może skutkować poważnymi konsekwencjami – od utraty cennego mienia, aż po stworzenie realnego zagrożenia dla zdrowia czy nawet życia.

Rzecz jasna, każdy z naszych pracowników ma pełną świadomość odpowiedzialności, z jaką wiąże się jego codzienna praca i dba o to, aby swoje obowiązki wykonywać z największą starannością. Zdajemy sobie jednak sprawę, że praca w trudnych warunkach, często w godzinach nocnych, a także zwykła ludzka niedoskonałość, to czynniki, które mogą wpłynąć na obniżenie skupienia podczas służby. W takiej sytuacji łatwo o pomyłki i zaniedbania – a na to nie możemy sobie pozwolić.

Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia ewentualnych błędów, stworzyliśmy aplikację E-służba – innowacyjne narzędzie umożliwiające kontrolę nad posterunkami ochrony w czasie rzeczywistym.

Aplikacja E-służba gwarancją Twojego bezpieczeństwa

E-służba to nowoczesna aplikacja mobilna, która dzięki swoim funkcjonalnościom w znacznym stopniu usprawnia i przyspiesza codzienną pracę naszego zespołu. Jest również odpowiedzią na potrzeby naszych klientów, którzy dzięki niej uzyskują bezpośredni wgląd w przebieg służby.

Najważniejsze funkcje aplikacji to między innymi:

 • dostęp do podglądu 24h/dobę;
 • nadzór w czasie rzeczywistym, z dowolnego miejsca na świecie;
 • geolokalizacja;
 • video kontrola;
 • bieżące raportowanie incydentów.

Jak działa aplikacja E-służba

Aplikacja E-służba umożliwia nadanie użytkownikowi jednego z trzech rodzajów dostępu:

 • Klient
 • Kierownik ochrony
 • Pracownik ochrony

W zależności od nadanej roli, zakres dostępnych funkcjonalności jest różny.

Każdy z pracowników ochrony ma założony w aplikacji swój własny profil, na który musi się zalogować przed rozpoczęciem swojej służby. Dzięki temu wykluczamy ryzyko „zrzucania odpowiedzialności” za ewentualne zdarzenie powstałe na skutek zaniedbań konkretnej osoby.

Pierwszym krokiem po zalogowaniu się pracownika jest wymóg złożenia oświadczenia potwierdzającego znajomość specyfiki funkcjonowania obiektu, a także zadeklarowanie, iż nie jest się pod wpływem środków odurzających. Wszystko po to, aby ochronić naszego Klienta przed ewentualnymi naruszeniami ze strony pracownika ochrony.

Widok aplikacji E-służba

Menu aplikacji

Główny widok aplikacji składa się z czterech panelów odpowiadających najważniejszym obszarom prowadzenia służby:

 • Obchód
 • Przebieg służby
 • Stan techniczny
 • Notatka służbowa

W panelu pierwszym znajduje się minutnik wyświetlający dokładny czas pozostały do rozpoczęcia obchodu (czas jest wcześniej ustalany zgodnie z wymaganiami Klienta). Obchody realizowane są przy pomocy kodów QR, których zaczytanie jest niezbędne do tego, aby obchód został uznany za zakończony. W ten sposób możemy mieć pewność, że pracownik wykonał każdy z zaplanowanych patroli w ściśle określonym czasie i z należytą starannością.

Niemniej ważny jest panel dotyczący stanu technicznego urządzeń (takich jak np. systemy monitoringu) służących do kontroli technicznej obiektu. Działanie tego typu systemów ma kluczowe znaczenie w zapewnieniu bezpieczeństwa na chronionym terenie, dlatego regularny przegląd ich sprawności jest jednym z podstawowych obowiązków pracownika podczas służby. Aplikacja wyświetla dokładny czas pozostały do sprawdzenia stanu technicznego urządzeń, określony na podstawie wcześniej ustalonego interwału czasowego. Najczęściej naszym Klientom polecamy ustawienie obowiązku kontroli urządzeń w odstępach 10-minutowych – z naszego doświadczenia wynika, iż tak częste sprawdzanie eliminuje ryzyko zaśnięcia pracowników na służbie i tym samym zwiększa bezpieczeństwo Klienta.

Co ważne, w przypadku awarii któregoś z elementów systemu do monitoringu, aplikacja natychmiast wysyła taką informację do kierownika ochrony. W ten sposób cały proces komunikacji między członkami zespołu jest znacznie ułatwiony, a potencjalne zagrożenie zostaje jak najszybciej wyeliminowane.

W aplikacji E-służba jest również miejsce na wpisanie notatek służbowych opisujących bieżące zdarzenia występujące na obiekcie oraz zgłoszenie ewentualnych nieprawidłowości.

Widok menu aplikacji E-służba

Kontrola działań pracownika

Aplikacja E-służba to nie tylko narzędzie usprawniające codzienną pracę osób przebywających na obiekcie, ale także niezawodny sposób kontroli ich działań przez osoby do tego uprawnione. Dostęp do szerszego panelu umożliwia kierownikowi ochrony kontrolę przebiegu służby, a także szereg innych niezbędnych czynności, między innymi:

 • zdalne uzupełnianie grafików;
 • determinowanie wyposażenia;
 • przypisanie nowych pracowników do obiektu;
 • kontrolę fizyczną możliwą wyłącznie w miejscu wykonywania usługi (funkcja geolokalizacji nie pozwala na inne uzupełnienie arkusza kontroli).

Kierownik ochrony ma zapewniony również dostęp do archiwum przebiegu służby pozwalającego na zapoznanie się ze zdarzeniami, które miały miejsce na obiekcie.

Menu aplikacji dla kierownika

Dlaczego warto korzystać z aplikacji E-służba

Nasza innowacyjna aplikacja mobilna nie tylko usprawnia codzienne działania pracowników ochrony, lecz także daje gwarancję bezpieczeństwa naszym Klientom. Dzięki niej zyskujesz pewność, że każdy zaplanowany obchód został zrealizowany w sposób prawidłowy i ściśle zaplanowany. Wyeliminujesz w ten sposób ryzyko związane z ewentualnymi zaniedbaniami ze strony pracowników, a w razie zaistniałego problemu będziesz natychmiast w pełni poinformowany.

Aplikacja E-służba ułatwia raportowanie incydentów, a także zapewnia szybką komunikację oraz integrację z innymi systemami na Twoim obiekcie. Wszystko po to, abyś mógł spać spokojnie, wiedząc, że wszystko jest pod kontrolą.

Zgłoś się do nas i przekonaj się, w czym nasza aplikacja może Ci pomóc. Skorzystaj z funkcjonalności E-służby i poczuj różnicę.

Szukasz pracy?

Dołącz do profesjonalnego zespołu, gdzie jakość świadczenia usług idzie w parze z dbałością o dobre warunki pracy.