Składy celne

Ochrona składów celnych jest wymagającym zajęciem. Niezbędna jest znajomość obiektu, panujących na nim zasad i procedur oraz jego sposobu funkcjonowania. Magazyny celne muszą spełniać wyśrubowane wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony, aby mieć gwarancję, że towary są przechowywane w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami.

Zabezpieczenie składów celnych

Kluczowymi aspektami, które należy wziąć pod uwagę, żeby skład celny był odpowiednio zabezpieczony, są:

Odpowiednie ogrodzenia, bariery, zamknięcia i systemy kontroli dostępu, aby ograniczyć dostęp do obszaru tylko dla osób upoważnionych. Tu istotne są inteligentne ścieżki obchodów, które pozwalają na sprawdzenie, czy nie doszło do uszkodzenia ogrodzenia lub niepowołanego wejścia na teren obiektu.

Nowoczesne systemy zabezpieczeń, między innymi kamery monitorujące, czujniki ruchu, czy specjalistyczne systemy alarmowe, które mają na celu wykrycie i powstrzymanie prób kradzieży, włamań lub uszkodzeń towarów. Ich integracja z system E-Służba pozwala na skuteczniejsze działania ochrony i zapewnia jej najwyższy poziom.

Stosowanie określonych procedur bezpieczeństwa, jak cotygodniowe audyty zgodne z normami ISO, ewakuacja w sytuacjach awaryjnych, szkolenia dla personelu czy współpraca z organami ścigania w przypadku podejrzeń o przestępczą działalność.

Możliwość otrzymania wsparcia od uzbrojonych grup interwencyjnych.

Ścisłe przestrzeganie przepisów dotyczących przechowywania towarów, monitorowania ich przemieszczania, a także płatności należności celnych i podatkowych. Ewentualne naruszenia przepisów mogą prowadzić do konsekwencji prawnych, takich jak kary finansowe, konfiskata towarów lub nawet zamknięcie składu.

Weryfikacja zabezpieczeń i kontrola dostępu

Nasze doświadczenie we świadczeniu zabezpieczenia składów celnych pozwala na ustalenie kluczowych elementów odpowiedzialnych za odpowiednie bezpieczeństwo. Nasi specjaliści weryfikują między innymi zabezpieczenia fizyczne (ogrodzenia, odpowiednie i działające oświetlenie zewnętrzne, zamki, systemy alarmowe oraz monitoring), kontrolę dostępu wyłącznie dla upoważnionych osób (systemy wyposażone w karty magnetyczne czy biometryczne, monitorowanie osób wchodzących i wychodzących ze składu, rejestrowanie wszelkich incydentów czy wybrane procedury bezpieczeństwa, w szczególności dotyczące awaryjnych sytuacji.

Profesjonalne podejście Elephant Security

Pracownicy Elephant Security są odpowiednio przeszkoleni w zakresie przestrzegania procedur bezpieczeństwa, aby móc szybko i odpowiednio reagować w sytuacjach standardowych oraz kryzysowych. Są decyzyjni, mają doświadczenie we współpracy z organami celno-skarbowymi, co jest kluczowe dla zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i wykrywania ewentualnych nieprawidłowości.

Ochrona składów celnych ma ogromne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa przechowywanych towarów, a także dla gwarantowania prawidłowego rozliczenia celnego. Stosowanie się do przepisów, zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania oraz dbałość o bezpieczeństwo towarów są niezbędne, aby składy celne mogły spełniać swoje funkcje oraz gwarantować oczekiwane korzyści. Z tego powodu warto zaufać profesjonalistom, którzy wiedzą, w jaki sposób odpowiednio zagwarantować bezpieczeństwo takiego składu. Pracownicy Elephant Security mają wieloletnie doświadczenie i są nieustannie szkoleni, dlatego Klienci chętnie z nami podejmują wieloletnią współpracę.

Szukasz pracy?

Dołącz do profesjonalnego zespołu, gdzie jakość świadczenia usług idzie w parze z dbałością o dobre warunki pracy.