Czy pracownik ochrony udzieli Ci pierwszej pomocy?

Data dodatnia 20.09.2023

Bezpieczeństwo osób przebywających na terenie obiektów i w jego obrębie jest sprawą priorytetową, a kluczową rolę w jego zapewnieniu odgrywa personel ochrony. Jest on odpowiedzialny m.in. za obsługę Systemu Sygnalizacji Pożaru i nadawanie komunikatów informujących np. o konieczności ewakuacji z budynku. Jednak wachlarz zadań pracownika ochrony jest znacznie szerszy niż może się wydawać – a przynajmniej powinien taki być, chociażby ze względu na specyfikę pracy.

W branży usług ochrony wielu rzeczy nie da się przewidzieć, a jednak na wszystko należy być przygotowanym, aby móc odpowiednio zareagować. Jedną z takich rzeczy są wypadki, które mogą zdarzyć się zawsze i wszędzie, a w przypadku dużych skupisk ludzi ryzyko dodatkowo wzrasta.

Pierwsza pomoc

Jak wiadomo, kluczową rolę w sytuacji potencjalnego zagrożenia życia odgrywa pierwsza pomoc, zwana także pomocą przedmedyczną. Jest to zbiór działań mających na celu ratowanie życia i zdrowia ludzi w sytuacjach nagłych, przed przybyciem profesjonalnych służb ratunkowych. Pierwsze sekundy np. po zatrzymaniu akcji serca są decydujące, dlatego tak ważne jest, aby osoby będące na miejscu zdarzenia umiały odpowiednio zareagować. Umiejętności takie jak reanimacja, zatrzymanie krwotoku czy stabilizacja poszkodowanego mogą uratować życie lub w znacznym stopniu zmniejszyć powikłania po wypadku.

Najczęstsze wypadki w miejscach publicznych

Pracownicy ochrony podczas swojej służby spotykają się z wieloma sytuacjami potencjalnie niebezpiecznymi. W obecnie trwającym sezonie zimowym odnotowuje się zdecydowany wzrost liczby wypadków spowodowanych poślizgnięciami, prowadzącymi nierzadko do skręcenia lub złamania kończyn. W takich sytuacjach kluczowe jest umiejętne zabezpieczenie osoby kontuzjowanej i unieruchomienie stawu. Latem natomiast zdarzają się często zasłabnięcia z powodu wysokich temperatur – tutaj niezwykle istotne jest prawidłowe ułożenie poszkodowanego w bezpiecznej pozycji, podanie wody i obserwowanie jego stanu, a w uzasadnionych przypadkach – wezwanie służb ratunkowych.

Reakcja pracownika ochrony może uratować życie

Pracownik ochrony, niezależnie od tego, czy pełni swoją służbę przed budynkiem czy wewnątrz obiektu, jest zawsze blisko ludzi. Z tego względu to właśnie jego reakcja jest kluczowa w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu osób użytkujących dany obiekt. Mówiąc wprost: umiejętność udzielania pierwszej pomocy przez pracownika ochrony może uratować życie.

W sytuacji wypadku równie istotne jest zabezpieczenie miejsca zdarzenia, a także, w miarę możliwości, zapewnienie (choćby względnej) prywatności poszkodowanemu. W obecnych czasach, gdy każdy ma przy sobie telefon z funkcją nagrywania obrazu i dźwięku, ten aspekt staje się coraz ważniejszy. Reakcja pracownika ochrony powinna skutecznie zniechęcić postronne osoby do rejestrowania wątpliwie przyjemnego zajścia, jakim jest wypadek.

Szkolenia pracowników ochrony gwarancją bezpieczeństwa Twoich klientów

Przeszkolenie pracowników ochrony z zakresu udzielania pierwszej pomocy ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osób znajdujących się na obiekcie handlowym. W sytuacjach awaryjnych, gdzie każda sekunda jest na wagę złota, umiejętności te mogą decydować o życiu i zdrowiu ludzi. Dlatego tak ważne jest, aby pracownicy ochrony byli odpowiednio przygotowani do działania w różnych, często trudnych i stresujących okolicznościach.

Jeśli szukasz firmy, w której pracownicy są regularnie szkoleni z zakresu udzielania pierwszej pomocy i realnie umieją to robić – zgłoś się do nas. W Elephant Security mamy odpowiednio przygotowanych i kompetentnych ludzi, gotowych zareagować w sytuacjach krytycznych.-

Szukasz pracy?

Dołącz do profesjonalnego zespołu, gdzie jakość świadczenia usług idzie w parze z dbałością o dobre warunki pracy.