Obsługa Systemu Sygnalizacji Pożaru a redukcja kosztów w przedsiębiorstwach

Data dodatnia 20.09.2023

System Sygnalizacji Pożaru (SSP) to nieodłączny element systemu ochrony w wielu różnych obiektach, np. w galeriach handlowych czy dużych przedsiębiorstwach. Jego funkcjonalność jest nie do podważenia – pozwala bowiem z odpowiednim wyprzedzeniem wykryć potencjalne zagrożenie pożarowe, reagując na dym, wysoką temperaturę lub bezpośrednie źródło ognia. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapobiec ogromnemu nieszczęściu, jakim mógłby być wybuch pożaru w miejscu przebywania dużej grupy ludzi.

Jednak jest coś, o czym nie wszyscy zdają sobie sprawę – a są to koszty, jakie musi każdorazowo ponieść właściciel budynku w przypadku fałszywego alarmu pożarowego.

SSP i straż pożarna

Wszystko ma swoją cenę, a SSP nie jest tu wyjątkiem. I nie chodzi tu o samą usługę instalacji systemu czy wynagrodzenie za pracę personelu obsługującego system. To są sprawy oczywiste. Jednak należy wiedzieć, że system SSP jest połączony z wybraną jednostką straży pożarnej, która w momencie otrzymania zgłoszenia ma obowiązek przyjechać na miejsce i rozpocząć akcję gaszenia pożaru. A to, rzecz jasna, kosztuje. I to sporo.

Czy każdy alarm oznacza pożar?

Oczywiście bezpieczeństwo użytkowników obiektu to sprawa nie poddająca się wycenie, dlatego należy zrobić wszystko, aby zapobiec ewentualnemu zagrożeniu. Jednak nie zawsze włączenie się alarmu oznacza, że w budynku wybuchł pożar. Praktyka pokazuje, że około 90% alarmów jest fałszywych. Jak to możliwe?

Fałszywe alarmy

Po pierwsze, czujniki dymu i ognia, wchodzące w skład systemu SSP, mają bardzo wysoką wrażliwość. Oznacza to, że mogą być aktywowane przez czynniki inne niż rzeczywisty pożar, takie jak chociażby kurz, para, dym papierosowy, a nawet silne zapachy.

Ponadto, systemy SSP, mimo zaawansowanej i sprawdzonej technologii, nie są w stu procentach niezawodne. Czasem może się zdarzyć chwilowa awaria systemu lub błąd w oprogramowaniu aktywujący fałszywy alarm.

Częstą przyczyną włączania się alarmów bez realnego zagrożenia są… ludzie. Przypadkowe naciśnięcie przycisku alarmowego przez użytkownika danego obiektu nie należy wcale do rzadkości. Niestety zdarzają się także celowo wywołane fałszywe alarmy przez osoby chcące wywołać zamieszanie lub „zrobić kawał”.

Odpowiednia identyfikacja zagrożenia = redukcja kosztów

Dlatego absolutnie kluczową sprawą w momencie włączenia się alarmu pożarowego jest umiejętność prawidłowej oceny stopnia zagrożenia. W przypadku, gdy alarm okazuje się fałszywy, pracownik ochrony powinien umieć poprawnie go zresetować i wyłączyć. W ten sposób unikniemy zgłoszenia zagrożenia do straży pożarnej, a tym samym uchronimy się przed poniesieniem niepotrzebnych kosztów związanych z przyjazdem służb.

Należy również wiedzieć, że wielokrotne wysyłanie fałszywych zgłoszeń do straży pożarnej może poskutkować nie tylko stratą kosztów, ale także nawet odłączeniem naszego obiektu od Systemu Sygnalizacji Pożaru. Łatwo sobie wyobrazić, jak niebezpieczna byłaby realizacja takiego scenariusza np. w galerii handlowej wypełnionej masą ludzi.

W Elephant Security nasi pracownicy zdają sobie sprawę, że umiejętna identyfikacja zagrożenia pożarowego jest absolutnie kluczowa – nie tylko w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia, ale także w redukcji kosztów przedsiębiorstwa. Napisz do nas, aby dowiedzieć się więcej o naszej ofercie.

Szukasz pracy?

Dołącz do profesjonalnego zespołu, gdzie jakość świadczenia usług idzie w parze z dbałością o dobre warunki pracy.