Ochrona fizyczna vs ochrona techniczna — czym się różnią?

Data dodatnia 20.09.2023

Usługi kompleksowej ochrony osób i mienia mają jeden nadrzędny cel: zapewnić bezpieczeństwo i nietykalność cielesną osób zgromadzonych na danej przestrzeni (otwartej lub zamkniętej), a także zabezpieczyć mienie przed ewentualną kradzieżą. W jaki sposób ten cel udaje się osiągnąć?

Ochrona fizyczna

Ochrona fizyczna polega na fizycznej obecności pracowników ochrony na terenie chronionego obiektu lub w pobliżu chronionych osób. Może być realizowana w formie ochrony stałej (przez całą dobę) lub doraźnej (w określonym czasie, np. podczas wydarzeń masowych).

Ochrona fizyczna realizowana jest w różnych formach, między innymi są to:

  1. ochrona na recepcji
  2. wartownia
  3. patrolowanie obiektu
  4. dozór (ochrona patrolowa)

Ochrona na recepcji to usługa realizowana na obszarach wejściowych do obiektu (np. do biura, hotelu lub innych miejsc użyteczności publicznej). Jej celem jest kontrola dostępu, rejestracja odwiedzających oraz udzielanie informacji. Z kolei patrolowanie obiektu polega głównie na monitorowaniu i kontrolowaniu dostępu do obiektu oraz reagowaniu na incydenty. Tego typu usługa realizowana jest zazwyczaj przez całą dobę.

Inną formą ochrony fizycznej jest wartownia. W tym wypadku pracownicy ochrony przebywają w specjalnie przygotowanym i wyposażonym budynku (w tzw. budce wartowniczej) umiejscowionym na terenie chronionego obiektu. Często wartownia połączona jest z obsługą monitoringu.

Ochrona patrolowa jest przykładem ochrony doraźnej. Polega na inspekcjach i patrolach wykonywanych przez pracowników ochrony w regularnych odstępach czasowych oraz reagowaniu na sygnały alarmowe.

Warto zaznaczyć, że ochrona fizyczna ma na celu nie tylko reagowanie na zagrożenia, ale także odstraszanie potencjalnych sprawców poprzez widoczną obecność pracowników ochrony i stosowane przez nich środki – jest to zatem cel prewencyjny. Pamiętajmy również, że ochrona fizyczna to nie tylko „przebywanie na obiekcie”, ale cały szereg zadań, np. przygotowanie do działań w sytuacjach awaryjnych, stworzenie planu ewakuacji czy zarządzanie kryzysem.

Ochrona techniczna

Ochrona techniczna osób i mienia opiera się na zastosowaniu zaawansowanych technologii umożliwiających m.in. monitorowanie chronionego obszaru i rejestrowanie obrazu. Najczęściej stosowane rozwiązania techniczne w branży security to między innymi:

  • Systemy sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)

Są to zaawansowane systemy alarmowe, które reagują na próby nieautoryzowanego dostępu lub wtargnięcia do obiektu. SSWiN wykorzystują różne czujniki, takie jak czujniki ruchu, magnetyczne czujniki otwarcia drzwi i okien, czujniki wstrząsów itp. W momencie wykrycia potencjalnego zagrożenia system aktywuje alarm dźwiękowy i/lub powiadamia służby ochrony lub organy ścigania.

  • Systemy sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)

Systemy CCTV służą do monitorowania i rejestrowania obrazu i dźwięku. Obecność kamer wewnątrz i na zewnątrz obiektu działa z jednej strony prewencyjnie (odstraszając potencjalnych włamywaczy), a z drugiej – ułatwia identyfikację sprawców w przypadku wystąpienia incydentów. Zaawansowane systemy monitoringu mogą być wyposażone w dodatkowe funkcje, takie jak detekcja ruchu, śledzenie obiektów czy integracja z systemami alarmowymi.

  • Systemy kontroli dostępu

Systemy kontroli dostępu pozwalają na zarządzanie tym, kto ma dostęp do określonych obszarów w danym obiekcie. Wykorzystują takie rozwiązania, jak: karty magnetyczne, kody PIN czy biometryczne skanery do identyfikacji (na podstawie odcisków palców czy skanu twarzy).

Powyższe systemy pełnią kluczową rolę – szczególnie w miejscach wymagających wysokiego stopnia zabezpieczenia (np. instytucje rządowe), a także w obiektach wielkopowierzchniowych gromadzących duże skupiska ludzi (np. galerie handlowe).

Wybór między człowiekiem a technologią?

Jak widać, branża usług ochrony wypracowała dwa sprawdzone i (co ważne) komplementarne rozwiązania, a są nimi ochrona fizyczna oraz ochrona techniczna. Tym, co je odróżnia od siebie, jest czynnik ludzki – ochrona fizyczna opiera się na obecności pracownika ochrony na danym obiekcie, a w przypadku ochrony technicznej dużą część pracy przejmują zaawansowane systemy i technologie. Czy to oznacza, że człowiek staje się wtedy zupełnie niepotrzebny? Absolutnie nie. Wiedza, świadomość zagrożeń i umiejętność elastycznego podejmowania decyzji to cechy nie do zastąpienia. Aby ochrona techniczna miała sens, musi stać za nią człowiek, który w odpowiedni sposób zinterpretuje włączony alarm czy przeanalizuje obraz zarejestrowany przez monitoring.

W Elephant Security doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że najlepszym wyborem w przypadku usług ochrony jest połączenie obu rozwiązań. Nowoczesne technologie są u nas integralną częścią ochrony fizycznej, za którą stoi zawsze zespół wykwalifikowanych pracowników, gotowych do reagowania w chwili zagrożenia. Wszystko po to, aby nasi Klienci mogli czuć się bezpiecznie.

Jeśli poszukujesz usług kompleksowej ochrony osób i mienia, zgłoś się do nas i zobacz, w jaki sposób możemy rozpocząć współpracę.

Szukasz pracy?

Dołącz do profesjonalnego zespołu, gdzie jakość świadczenia usług idzie w parze z dbałością o dobre warunki pracy.