Rola pracownika ochrony przy obsłudze systemów technicznych (SSP, DSO)

Data dodatnia 20.09.2023

W obecnych czasach, w których nowoczesne technologie towarzyszą nam już niemal w każdej czynności dnia codziennego, instalacja systemów technicznych w różnego rodzaju obiektach to norma. I bardzo dobrze – jeśli coś działa, to należy z tego korzystać.

Należy jednak pamiętać, że samo zainstalowanie systemu to nie wszystko. Potrzebujemy jeszcze człowieka, który będzie umiał to obsłużyć. W tym kontekście rola pracownika ochrony jest absolutnie kluczowa.

System Sygnalizacji Pożaru (SSP)

SSP to skomplikowany system, który ma za zadanie wczesne wykrywanie i ostrzeganie przed potencjalnym zagrożeniem pożarowym. System ten składa się z szeregu sensorów i detektorów, które reagują na dym, wysoką temperaturę lub bezpośrednie źródła ognia. Alarmy w systemie SSP są podzielone na trzy stopnie, co pozwala na prawidłową ocenę poziomu zagrożenia i adekwatną reakcję osoby obsługującej.

Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO)

DSO to system, który pełni funkcję informowania osób przebywających w obiekcie o różnych sytuacjach, za pomocą komunikatów dźwiękowych. System ten jest niezwykle przydatny nie tylko w przypadkach zagrożenia pożarowego, ale także w innych sytuacjach awaryjnych, takich jak ewakuacja w przypadku zagrożenia terrorystycznego czy komunikat w sprawie zaginięcia dziecka.

Kluczowa rola pracownika ochrony

Pracownik ochrony odpowiedzialny za system SSP pełni niezwykle ważną rolę. Jego zadaniem jest nie tylko monitorowanie sygnałów wydawanych przez system, ale przede wszystkim ich interpretacja. W momencie włączenia się alarmu taka osoba musi podjąć kluczową decyzję: albo potwierdzić zasadność sygnału alarmowego i rozpocząć działania ewakuacyjne na obiekcie, albo uznać alarm za fałszywy i skasować sygnał dźwiękowy.

Odpowiedzialność jest ogromna, dlatego pracownik na tym stanowisku powinien posiadać odpowiednie kompetencje i umiejętności oraz uczestniczyć regularnie w specjalistycznych szkoleniach. Ważne także, aby nie popadał w rutynę – najczęściej bowiem alarm okazuje się fałszywy, dlatego łatwo można przyzwyczaić się do takiego scenariusza. Jednak pracownik ochrony nie może sobie na to pozwolić, ponieważ niezauważenie rzeczywistego zagrożenia może mieć tragiczne w skutkach konsekwencje. Personel obsługujący system SSP musi być zawsze czujny i przygotowany na zorganizowanie ewakuacji oraz ewentualne rozpoczęcie akcji, np. gaszenia pożaru (we współpracy ze służbami straży pożarnej).

Obsługa DSO przez pracownika ochrony

Pracownik ochrony obsługujący DSO musi posiadać przede wszystkim umiejętność prawidłowego nadawania komunikatów. W sytuacjach kryzysowych, gdzie konieczna jest np. ewakuacja, ważne jest, aby komunikaty były przekazywane precyzyjnie, bez zawahania, wyraźnie i zrozumiale. Niezmiernie ważne jest, aby pracownik umiał zachować spokój i kontrolę nad własnymi emocjami, tak aby jego sposób przekazania komunikatu nie wywołał paniki wśród obecnych na obiekcie osób.

Odpowiedzialność pracownika ochrony

Rola pracowników ochrony w obsłudze systemów SSP i DSO jest nie do przecenienia. Od ich kwalifikacji, umiejętności szybkiego reagowania i profesjonalizmu zależy bezpieczeństwo, a czasem i życie wielu osób, użytkujących w danym momencie obiekt.

W Elephant Security dbamy o to, aby nasi pracownicy byli wyposażeni w odpowiednią wiedzę i umiejętności pozwalające skutecznie i odpowiedzialnie obsługiwać systemy techniczne, takie jak SSP i DSO. Nasz personel uczestniczy również w specjalistycznych kursach i szkoleniach, dzięki czemu regularnie podnosi swoje kompetencje. Odpowiednie przygotowanie pracowników sprawia, że są oni zawsze gotowi sprostać wszelkim wyzwaniom. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz się o tym przekonać.

Szukasz pracy?

Dołącz do profesjonalnego zespołu, gdzie jakość świadczenia usług idzie w parze z dbałością o dobre warunki pracy.