Wzrost liczby odnotowanych kradzieży w świetle inflacji

Data dodatnia 20.09.2023

Temat inflacji w Polsce w 2023 roku był odmieniany przez wszystkie przypadki. I nic dziwnego, bo wzrost cen jest istotnym problemem – nie tylko ekonomicznym, ale także społecznym. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, „ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2023 r., w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku, wzrosły o 8,2%”. Zjawisko to nie tylko wpływa na wartość waluty i siłę nabywczą, ale również przyczynia się do niepokojącego wzrostu liczby odnotowanych kradzieży. W jaki sposób?

Inflacja jako problem społeczny

Inflacja znacząco wpływa na nasze życie codzienne i podejmowane decyzje zakupowe. Z powodu stale rosnących cen, zwłaszcza żywności, wiele osób nie stać nawet na produkty pierwszej potrzeby, co stawia ich w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Niestety, dla niektórych rozwiązaniem staje się kradzież.

Rola pracowników ochrony

W obliczu tego problemu, rola pracowników ochrony staje się bardziej złożona. Ich zadaniem nie jest całkowite wyeliminowanie kradzieży – co w obecnej sytuacji ekonomicznej jest raczej niemożliwe – lecz odpowiednie reagowanie na potencjalne incydenty. Pracownicy ochrony muszą zachowywać wzmożoną czujność podczas pełnienia służby, szczególnie w obiektach najbardziej narażonych na kradzież detalicznych produktów (sklepy spożywcze, galerie handlowe).

Bramki EAS

Jednym z najpopularniejszych narzędzi ułatwiających wykrycie prób kradzieży i zatrzymanie sprawców są bramki antykradzieżowe EAS montowane przy wejściach do obiektów. W momencie, gdy bramka wykryje nieautoryzowane wyniesienie produktu (bez skasowania produktu lub bez odpięcia umieszczonego na nim zabezpieczenia) zostaje włączony alarm. Zadaniem pracownika ochrony jest odpowiednia reakcja na sygnał alarmowy, która (w zależności od procedur wewnętrznych danej firmy i obiektu) obejmuje m.in. obsłużenie klienta podejrzanego o kradzież, poprawną ocenę zaistniałej sytuacji, a w przypadkach uzasadnionych – wezwanie organów ścigania.

Walka z inflacją czy dostosowanie się do warunków?

Z inflacją nie da się wygrać. Ceny będą dalej rosnąć, a społeczeństwo będzie dalej szukać sposobów poradzenia sobie z tym problemem. Kluczowe jest zatem to, czy i w jaki sposób dostosujemy się do obecnie panujących warunków i wyjdziemy im naprzeciw.

W Elephant Security kładziemy duży nacisk na regularne szkolenia pracownicze, mające na celu rozwinięcie kompetencji członków naszego zespołu w taki sposób, aby mogli oni skutecznie wypełniać swoje zadania – niezależnie od zmieniającej się rzeczywistości ekonomicznej i społecznej.

Szukasz pracy?

Dołącz do profesjonalnego zespołu, gdzie jakość świadczenia usług idzie w parze z dbałością o dobre warunki pracy.